streda 16:24
17. apríla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zasadnutia OZ

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné


Staršie uznesenia obce Veľké Rovné – volebné obdobie 12/2018 – 11/2022

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné


Staršie uznesenia obce Veľké Rovné – volebné obdobie 12/2014 – 11/2018

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné


Staršie uznesenia obce Veľké Rovné – volebné obdobie 12/2010 – 11/2014

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné


Staršie uznesenia obce Veľké Rovné – volebné obdobie 12/2006 – 11/2010

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné