nedeľa 7:32
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Prváci

FINANČNÝ PRÍSPEVOK 100 € + 50 € NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY PRE PRVÁKOV

– na finančný príspevok 100 € + 50 € preplatenie školských pomôcok má nárok každý žiak, ktorý bude prijatý do 1.ročníka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné od školského roka 2023/2024

– finančný príspevok 100 € bude vyplatený v hotovosti v pokladni obecného úradu rodičovi po predložení dokladu totožnosti a rozhodnutia riaditeľky ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné o prijatí žiaka do 1.ročníka

– školské pomôcky pre prvákov v sume 50 € uhradí obec Veľké Rovné na základe objednávky našej školy

– školské pomôcky žiak dostane pri nástupe do 1.ročníka priamo v škole