pondelok 19:39
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Plánované investície

Centrálne námestie

realizácia 2024


Rekonštrukcia školského ihriska

realizácia v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov z výzvy Fondu na podporu športu


Prechod pre chodcov Ivor-Cibuľkovo

realizácia 2024


Parkovisko Cibuľkovo

realizácia 2024/2025 v závislosti od vybavenia stavebného povolenia


Chodník Svetom – kostol

realizácia rok 2025, územné rozhodnutie vydané, momentálne v štádiu vybavovania stavebného povolenia