pondelok 21:38
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Novorodenci

FINANČNÝ PRÍSPEVOK 200 € PRE NOVORODENCOV

– nárok má každé dieťa s trvalým pobytom v obci narodené od 1.1.2023, pričom trvalý pobyt v obci musí mať minimálne jeden z rodičov

– pre vyplatenie príspevku nie je potrebné nič robiť

– príspevok 200 € sa bude vyplácať v hotovosti 1x alebo 2x ročne na akcii Vítanie nových občanov rodičom po predložení dokladu totožnosti

– konanie akcie bude včas oznámené informačnými kanálmi obce

– ak sa niektorý rodič na akcii nezúčastní, po jej konaní si príspevok bude môcť vyzdvihnúť v pokladni obecného úradu po predložení dokladu totožnosti