pondelok 19:38
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Oddelenia úradu

Podateľňa

Mgr. Monika Ovčíková
tel.: 041/5582341 – kl. 11

Ekonomické oddelenie

Monika Šefarová
tel.: 041/5582341 – kl. 13
Mgr. Lenka Malicherová
tel.: 041/5582341 – kl. 20

Stavebný referát

Ing. Anna Svorníková
tel.: 041/5582341 – kl. 14

Oddelenie evidencie obyvateľstva a PaM

Jana Mičietová
tel.: 041/5582341 – kl. 17

Oddelenie daní a matrika

Ing. Renáta Hrankayová
tel.: 041/5582341 – kl. 18

Oddelenie sociálne a aktivačnej činnosti

Mgr. Zuzana Gaňová
tel.: 041/5582341 – kl. 21