štvrtok 5:41
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zdravotné stredisko

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
MUDr. Stanislav Berezutskyi
sestra – Zuzana Ohrádková
tel: 041/5582372

Ambulancia zubného lekára
MUDr. Mária Kubišová
sestra – Anna Sekáčová
tel: 041/5582413