nedeľa 10:45
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Jubilanti

FINANČNÝ PRÍSPEVOK 100 € PRE JUBILANTOV

– nárok má každý občan pri dovŕšení životného jubilea 70, 80, 90 a viac rokov (vždy pri okrúhlom výročí)

– príspevok je platný od 1.1.2023

– pre vyplatenie nie je potrebné nič urobiť

– každému jubilantovi bude na adresu trvalého pobytu doručený gratulačný list spolu so šekom na sumu 100 €, ktorú si vyberie na pošte

– gratulačný list a šek na 100 € bude doručený do 14 dní od dovŕšenia jubilea