pondelok 21:39
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zrealizované v roku 2024

Opravy výtlkov       


Odvodnenie Horevsie       


Most na Žernove – Litvík       


Cesta Rimanovice – Rusnákovce       


Odvodnenie pri sídlisku – cesta ku kaplnke       


Rozšírenie detského ihriska pri KD Ivor       


Parkovisko pri zdravotnom stredisku       


Cesta Horevsie p. Rovňan       


Zľaby za zdravotným strediskom