štvrtok 5:33
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Obecná knižnica

Zodpovedná osoba: Mgr. Emília Zúdorová

Kontakt: 0903 735 064

Obecná knižnica je otvorená každý utorok a štvrtok v čase od 14,00 do 16,00 hod.

Nachádza sa v budove školskej jedálne na 1. poschodí v areáli Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné.

Počet zväzkov v obecnej knižnici: 3044


Obnova knižného fondu 2024

Obecná knižnica vo Veľkom Rovnom bola podporená z FPU čiastkou 1 500 € z ktorej bol obnovený knižný fond.

Zoznam kníh nakúpených s podporou Fondu na podporu umenia 2023/2024

Obnova knižného fondu 2023

Obecná knižnica vo Veľkom Rovnom bola podporená z FPU čiastkou 1 500 € z ktorej bol obnovený knižný fond.

Zoznam kníh nakúpených s podporou Fondu na podporu umenia 2022/2023