nedeľa 20:23
24. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Múzeum drotárie

Múzeum drotárie je rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre obce Veľké Rovné do pôvodného stavu na základe zachovanej dobovej fotografie je snaha o prinavrátenie pôvodnej dôstojnosti objektu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Vybudované v rámci projektu s názvom ” Aktívna turistika v pohraničí”.