štvrtok 5:33
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Školstvo

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné
https://www.zssutvrovne.sk/
tel: 041/5582366
mob: 0911/558235
emaily:
zsustredie@gmail.com
riaditelskoly@gmail.com