nedeľa 18:30
24. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Rovňanský záhradkár

predsedníčka: Ing. Andrea Holá, 0903/191674
Veľké Rovné 72, 013 62 Veľké Rovné
andrea.hola.zp@gmail.com