pondelok 21:39
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zrealizované investície

  • Zrealizované v roku 2024

    Opravy výtlkov        Odvodnenie Horevsie        Most na Žernove – Litvík        Cesta Rimanovice – Rusnákovce        Odvodnenie pri sídlisku – cesta ku kaplnke        Rozšírenie detského ihriska pri KD Ivor        Parkovisko pri zdravotnom stredisku       …

    Read More

  • Zrealizované v roku 2023

    Detské ihrisko pri Obecnom úrade        Chodníky sídlisko        Odvodnenie Rimanovice        Schody sála Ivor        Rekonštrukcia verejného osvetlenia        Odvodnenie Uheľné        Odvodňovací žľab Žernov        Most Ráztoky-Jama        Cesta Črmná        Opravy výtlkov        Akustické panely v sále…

    Read More