streda 18:25
17. apríla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zrealizované investície

  • Zrealizované v roku 2023

    Detské ihrisko pri Obecnom úrade        Chodníky sídlisko        Odvodnenie Rimanovice        Schody sála Ivor        Rekonštrukcia verejného osvetlenia        Odvodnenie Uheľné        Odvodňovací žľab Žernov        Most Ráztoky-Jama        Cesta Črmná        Opravy výtlkov        Akustické panely v sále…

    Read More