štvrtok 5:52
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

SVS Jána Čajdu

Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu
predseda: Miroslav Novák, 0910/428827
Ráztoky 1240, 013 62 Veľké Rovné
www.svsjanacajdu.sk
svsjanacajdu@gmail.com
IČO: 42 215 935