štvrtok 5:43
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Základné údaje

Obec Veľké Rovné sa nachádza na severozápadnom Slovensku uprostred Javorníkov v kotline rieky Rovňanka.

Chotár obce má rozlohu 4 060 ha a rozkladá sa v nadmorskej výške od 370 do 910 m n.m.

V obci sa nachádza cca 950 domov a 320 bytov na sídlisku.

Počet obyvateľov k 31.12.2023 bol 3593.

Tabuľka rozčlenenia obyvateľov podľa vekových kategórii a členenie muži – ženy.

stav k 31.12.2023mužiženy
od 0 –  do 6 mesiacov27
od 6 mesiacov – do 1 roka45
od 1 roka – do 3 rokov2744
od 3 rokov – do 6 rokov6359
od 6 rokov – do 15 rokov172148
od 15 rokov – do 18 rokov5152
od 18 rokov – do 20 rokov4237
od 20 rokov – do 30 rokov218192
od 30 rokov – do 40 rokov307261
od 40 rokov – do 50 rokov295255
od 50 rokov – do 60 rokov242133
od 60 rokov – do 70 rokov227133
od 70 rokov – do 80 rokov127173
od 80 rokov – do 90 rokov3168
od 90 rokov – do 100 rokov513
spolu :18131780