pondelok 22:03
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce a o vyhlásené územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce