pondelok 19:35
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Vianočné a novoročné prianie

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a radosti. Blíži sa chvíľa, keď spoločne so svojimi blízkymi zasadneme k štedrovečernému stolu. Všetci ste celý rok tvrdo pracovali, starali sa o svoje rodiny, mali ste každodenný zhon. Je čas oddýchnuť si, nemyslieť na povinnosti a načerpať nové sily.
Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, prežite ich v pokoji, v kruhu svojich blízkych a obklopení radosťou Vašich detí.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VÔLE !!

Milí spoluobčania,
ďakujem Vám veľmi pekne za spoluprácu v roku 2023 a do nového roku 2024 prajem Vám aj Vašim blízkym najmä pevné zdravie, spokojnosť, rodinnú pohodu, veľa pracovných úspechov a splnenie všetkých prianí.

S úctou
Mgr. Ladislav Korček
starosta obce