pondelok 22:04
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Výstava Univerzum sochára Jaroslava Drotára, jún – september 2024

V Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu je od 11. 6. 2024 do 30. 9. 2024 v čase otváracích hodín prístupná výstava s názvom Univerzum, ktorá predstaví výber z tvorby sochára Jaroslava Drotára s dôrazom na diela z drôtu.  Autorom priznaný voľný odkaz na drotársku tradíciu je však posúvaný do roviny umelecko-filozofickej.

Jaroslav Drotár patrí k výrazným zjavom slovenskej porevolučnej sochárskej scény. „Jeho tvorba je hĺbavá, poznačená úvahami o univerzálnom priestore, vzniku a zániku života, ale aj o živote človeka v spoločnosti, medziľudských vzťahoch a konkrétnej krajine. Najcharakteristickejším rysom jeho tvorby je autorov neustály pohyb medzi nadčasovosťou a prítomnosťou, medzi abstraktnosťou a ľudskosťou, ktoré sa napokon pretnú v konkrétnom diele,“ približuje kurátor výstavy – historik umenia Zdeno Hogh a dopĺňa: „Niektoré diela tak pôsobia drsne, iné naopak až romantizujúco. Príznačný je príklon k rôznym materiálom aj spôsobom ich spracovania. Najvýraznejšiu a najsúvislejšiu líniu v jeho doterajšej tvorbe predstavujú drôtené diela inšpirované životom a tvarmi jednoduchých organizmov, mäkkýšov, kôrovcov, ale i plazov.“ Neoddeliteľnou súčasťou diel na výstave je tak popri drôtenom korpuse neónové svetlo, prípadne drevená schránka.