štvrtok 3:31
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 13.6.2024

oznamujeme, že od 13.06.2024 07:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstranovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe tohto oznámenia. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 13.06.2024 19:00 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Stredoslovenská distribučná, a.s.