nedeľa 10:06
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Nové prihlášky do materskej školy

Starosta obce Veľké Rovné a riaditeľka ZŠ s MŠ SUT oznamuje, že nové prihlášky do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú prijímať v termíne od 1.5.2024 do 31.5.2024

Miesto podávania žiadostí: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné

Spôsob podávania žiadostí:

– elektronicky
– osobné doručenie žiadosti v uvedenom termíne
– poštou
– vhodením do poštovej schránky pri vstupe do školy

Prihláška:
https://www.zssutvrovne.sk/images/materska_skola/tlaciva/ziadost_prijatie_do_MS_2024.pdf

Info:
https://www.zssutvrovne.sk/images/materska_skola/tlaciva/prijimanie_do_MS_2024.pdf

Písomné vyhlásenie:
https://www.zssutvrovne.sk/images/materska_skola/tlaciva/pisomne_vyhlasenie_podpisy_2024.pdf