nedeľa 9:13
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého (Ursus arctos)