slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Obecné zastupiteľstvo

poslanec obecného zastupiteľstva počet hlasov získaných
v komunálnych voľbach 2022
kontakt 
Zuzana Ohrádková  619 041/5582451
Mgr. Mária Pacíková  577 0903/481142
Ing. Pavel Gabrík  564 0905/488744
Ing. Juraj Bachroník  506 0903/525410
Ing. František Kmecík  495 0908/913554
Ing. Juraj Kulík  489 0904/895777
Juraj Čvapek  187 0902/469396
Veronika Fuljerová  211 0902/389948
Daniel Harciník  176 0948/033656
Alojz Gumančík  204 0904/878245
Peter Belúch  137 0902/711604


Komisie obce

Sociálna komisia: Zuzana Ohrádková - predsedníčka
Veronika Fuljerová
Alojz Gumančík
Ing. František Kmecík
Komisia investično-rozvojová, ekonomická,
pre verejné súťaže, inventarizačná,
škodová a skartačná:
Ing. Pavel Gabrík - predseda
Ing. Juraj Bachroník
Juraj Čvapek
Daniel Harciník
Peter Belúch
Komisia pre riešenie sťažností občanov
voči predstaviteľom obecnej samosprávy:
Ing. Pavel Gabrík - predseda
Mgr. Mária Pacíková
Komisia o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom:
Ing. Juraj Bachroník - predseda
Ing. Juraj Kulík
Ing. Anna Svorníková
Komisia podľa Zák. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcionárov podľa čl. 7, ods. 5, písm. a/
Ing. Juraj Bachroník - predseda
Ing. Juraj Kulík
Peter Belúch
Rada školy pri Základnej škole
s materskou školou
Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné
Mgr. Mária Pacíková
Alojz Gumančík
Ing. Juraj Bachroník
Veronika Fuljerová