slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

img pdf  Informácie pre voliča

img pdf  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

img pdf  Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

img pdf  Informácie pre voliča

img pdf  Information for voter

img pdf  Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky

img pdf  Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

img pdf  Informácie pre voliča

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

img pdf  UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

img pdf  Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

img pdf  Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu 10.07.2018

img pdf  OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

img pdf  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

img pdf  Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

img pdf  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Veľké Rovné

img pdf  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom - Volebný obvod č. 1

img pdf  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom - Volebný obvod č. 2

img pdf  Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov

img pdf  Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

img pdf  Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

img pdf  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom 15. novembra 2014

img pdf  Výsledky voľby starostu obce Veľké Rovné a výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

img pdf  Výsledky voľby starostu Obce Veľké Rovné zo dňa 27. novembra 2010

img pdf  Výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 27. novembra 2010 (zvolení)

img pdf  Výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 27. novembra 2010 (nezvolení)