slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Rozpočet obce

img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2023 - príjmy
img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2023 - výdavky

img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2022 - príjmy
img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2022 - výdavky

img pdf  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2021

img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2021 - príjmy
img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2021 - výdavky

img pdf  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2020

img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2020 - príjmy
img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2020 - výdavky

img pdf  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2019

img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2019 - príjmy
img pdf  Návrh rozpočtu obce Veľké Rovné na rok 2019 - výdavky

img pdf  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2018

img pdf  Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2018 - príjmy
img pdf  Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2018 - výdavky

img pdf  Záverečný účet Obce Veľké Rovné za rok 2017

img pdf  Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2017 - príjmy
img pdf  Rozpočet obce Veľké Rovné na rok 2017 - výdavky

Zverejňovanie faktúr

img pdf  Faktúry 2022:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

img pdf  Faktúry 2021:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2020:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2019:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2018:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2017:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2016:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2015:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Faktúry 2014:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Zverejňovanie zmlúv

img pdf  Zmluvy 2023:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

img pdf  Zmluvy 2022:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2021:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2020:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2019:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2018:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2017:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2016:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2015:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Zmluvy 2014:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Zverejňovanie objednávok

img pdf  Objednávky 2022:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

img pdf  Objednávky 2021:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2020:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2019:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2018:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2017:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2016:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2015:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
img pdf  Objednávky 2014:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Verejné vyhlášky

Okresný úrad Bytča schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Veľké Rovné

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

img pdf  Súhrnná správa za obdobie: 2. štvrťroku 2013, 3. štvrťroku 2013, 2. štvrťroku 2014

Správne konania - ochrana príroda a krajiny

img pdf  Správne konania: rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018, rok 2019, rok 2020, rok 2021, rok 2022, rok 2023

Rozhodnutia

img pdf  Ochranné pásma letiska Žilina

Zverejňovanie iných oznamov

img pdf  Výberové konanie na odobratie smrekovej a listnatej drevnej hmoty

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 09.03.2021)

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Veľké Rovné

 

img pdf  VÝBEROVÉ KONANIE: Krátkodobý prenájom pozemku pre účely prevádzky občerstvenia (vyvesené: 04.09.2019)

img pdf  VÝBEROVÉ KONANIE: Krátkodobý prenájom pozemku pre kolotoče (vyvesené: 04.09.2019)

img pdf  VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 21.05.2019)

img pdf  Obchodná verejná súťaž na prenájom reštaurácie s kuchyňou v Obecnom dome vo Veľkom Rovnom

img pdf  Zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže (zverejnené: 25.03.2019)

img pdf  Cenník krátkodobého prenájmu majetku obce Veľké Rovné

img pdf  Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Veľké Rovné (zverejnené: 10.09.2018)

img pdf  VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 24.04.2018)

img pdf  1. OPAKOVANÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 31.01.2018)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Rovné (zverejnené: 24.01.2018)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 22.01.2018)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

 

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU PRE KOLOTOČE (vyvesené: 25.08.2017)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 31.05.2017)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 15.05.2017)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 25.04.2017)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (zverejnené: 29.03.2017)

Obec Veľké Rovné zverejňuje zámer predať obecný majetok priamym predajom. (zverejnené: 29.03.2017)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 (vyvesené: 30.11.2016)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU PRE KOLOTOČE (vyvesené: 31.08.2016)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 09.11.2015)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie detského ihriska (vyvesené: 13.10.2015)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU – HLAVNÝ SPONZOR – OBČERSTVENIE (vyvesené: 09.09.2015)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU PRE KOLOTOČE (vyvesené: 09.09.2015)

Ponuky voľných pracovných miest Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 (vyvesené: 20.08.2015)

Obchodná verejná súťaž č. 001/2015 prenájom reštaurácie s kuchyňou v Obecnom dome vo Veľkom Rovnom (vyvesené: 27.02.2015)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Pokládka asfaltových zmesí (vyvesené: 23.09.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodávka asfaltu na opravu miestnych komunikácií (vyvesené: 19.09.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Autobusová zastávka – veľká v miestnej časti Veľké Rovné – Ivor. (vyvesené: 25.08.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vzduchotechnika – odvetranie jedálne – kuchyne v ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné. (vyvesené: 21.08.2014)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU – HLAVNÝ SPONZOR – OBČERSTVENIE (vyvesené: 21.08.2014)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU PRE KOLOTOČE (vyvesené: 21.08.2014)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Veľké Rovné - Ivor 1422 (vyvesené: 28.04.2014)

VÝBEROVÉ KONANIE na odobratie surových kmeňov ihličnatých (vyvesené: 09.04.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou, prieskum trhu (vyvesené: 30.08.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie multifunkčného ihriska (vyvesené: 28.08.2013)

VÝBEROVÉ KONANIE č. 7 NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 28.08.2013)

Uskutočnenie stavebných prác s názvom „Vybudovanie multifunkčného ihriska“ (vyvesené: 18.08.2013)

VÝBEROVÉ KONANIE: KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM POZEMKU PRE KOLOTOČE (vyvesené: 16.08.2013)

VÝBEROVÉ KONANIE č. 6 NA ODOBRATIE SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 15.08.2013)

VÝBEROVÉ KONANIE č. 5 NA ODBERATEĽA SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 06.05.2013)

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce - reštaurácie s kuchyňou v Obecnom dome Veľké Rovné - Ústredie (vyvesené: 08.03.2013)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 (vyvesené: 29.04.2012)

VÝBEROVÉ KONANIE č. 4 NA ODBERATEĽA SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 25.04.2012)

VÝBEROVÉ KONANIE č.3 NA ODBERATEĽA SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené: 20.03.2012)

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÉ ROVNÉ (vyvesené 10.03.2012)

VÝBEROVÉ KONANIE č.2 NA ODBERATEĽA SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené 02.03.2012)

VÝBEROVÉ KONANIE č.1 NA ODBERATEĽA SMREKOVEJ DREVNEJ HMOTY (vyvesené 22.02.2012)

VÝBEROVÉ KONANIE NA DODÁVATEĽA SLUŽIEB: Spílenie drevnej hmoty (vyvesené 08.02.2012)

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné

Vyžiadanie cenovej ponuky na rekonštrukciu plynovej kotolne v budove obecného domu.