slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Miestne organizácie, spolky a združenia

 Telovýchovná jednota
ŠTART
Alojz Charbuliak 
 Poľovnícke združenie
KÝČERA
 Ján Čvapek
 Základná organizácia
SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Miroslav Doložinski 
 Miestny spolok
SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
Eva Pániková 
 MOTOTÍM
Veľké Rovné
Jozef Posluch 
 Miestna organizácia
MATICE SLOVENSKEJ
 Mgr. Mária Slocíková
 Folklórny súbor
ROVŇAN
Mgr. Mária Papánková 
 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Veľké Rovné
Jozef Žilinčár 
Slovenský zväz záhradkárov
Veľké Rovné
http://www.szzvr.szm.sk
Ing. Marta Košteková
ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SÚKROMNÝCH LESOV
Veľké Rovné – KLOPUŠNÉ
http://www.zvlsvrklopusne.szm.sk