slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Uznesenia, nariadenia, opatrenia a vyhlášky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19

Prehľad zaočkovanosti v rámci okresu Bytča - október 2021


CESTOVNÝ SEMAFOR - Systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Informácia k "Potvrdenie o žití" do Českej republiky s úradne overeným podpisom

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Informácie týkajúce sa očkovania imobilných osôb na základe vyplnenia daného formulára.

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaïujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa vydaná 16. apríla 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydaná 16. apríla 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vydaná 3. marca 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydaná 3. marca 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 vydaná 3. marca 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu


Informácia k "Potvrdenie o žití" pre ČSSZ Praha bez overenia

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydaná 30. decembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úprimné ďakujem patrí všetkým spoluobčanom

Oznam o obmedzení návštev obecného úradu Veľké Rovné

Celoplošné testovanie: https://www.somzodpovedny.sk

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - obmedzenie slobody pobytu a pohybu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 665 z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Oznam o dovoze potravín zdarma

Oznam reštaurácie v Obecnom dome Veľké Rovné

Opatrenia ústredného krízového štábu


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdraviaOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

Oznámenie úradu vlády Slovenskej republiky a UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 366 z 10.júna.2020 k návrhu na skončenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena uzatvorenia niektorých prevádzok

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233 zo 16. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

Prevencia kriminality: seniori sme tu pre Vás, povedzme STOP podvodníkom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Ponuka možnosti dovozu nákupu až domov zdarma, pre seniorov a iné ohrozené skupiny našich obyvateľov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - režimové opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - režimové opatrenia

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

Obecný úrad Veľké Rovné prosí spoluobčanov, aby v tejto mimoriadnej situácii nezabúdali na svojich starších príbuzných a spoluobčanov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - povinnosť prekrytia dýchacích ciest (nosenie rúšok a podobne) na verejnosti

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok v nedeľu a ich sanitárny deň

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zákaz poskytovania sociálnych služieb ambulantnou formou

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý na COVID-19

Pomoc sebe a druhým pri COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma pri COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Vážení spoluobčania prečítajte si oznam starostu obce Veľké Rovné

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok okrem výnimiek

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie

Mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020

Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Opatrenie obce Veľké Rovné v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 na území obce Veľké Rovné

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia