slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Schválená a podľa pripomienok obecného zastupiteľstva prepracovaná štúdia námestia v našej obci.

V súčasnosti pracujeme na vybavení stavebného povolenia, kde i náš Obecný úrad bojuje s byrokraciou zainteresovaných inštitúcií a dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

proj0813

Vizualizácie majú informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

proj0812

Vizualizácie majú informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

proj0811

Vizualizácie majú informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

proj0814

Vizualizácie majú informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.