slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Cieľom projektu Vitajte v srdci Drotárie - reálne i virtuálne! je vybudovať turisticko-náučný chodník, ktorý by centrum obce Veľké Rovné spájal s chotármi susedných obcí Kolárovice a Dlhé Pole.

Chodník by v oboch smeroch končil na najvyššie položenom mieste Veľkého Rovného - na zakopanej Kýčere v nadmorskej výške 910 m.

Cieľom projektu je zároveň vytvoriť jeho virtuálnu podobu, ktorá by bola dostupná na webovej stránke obce.

Náučným chodníkom v jeho oboch podobách chceme prispieť k rozvoju vidieckeho turizmu, zvýšiť atraktivitu obce Veľké Rovné a propagovať turisticky, geologicky a architektonicky zaujímavé miesta v nej, zvýšiť informovanosť širokej verejnosti, sprístupniť informácie o tradíciách, kultúre, histórii a spôsobe života tunajšieho obyvateľstva a zlepšiť orientáciu návštevníkov obce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu "Šanca pre váš región" Konta Orange, n. f.