slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

„Múzeum drotárie“ je rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre obce Veľké Rovné do pôvodného stavu na základe zachovanej dobovej fotografie je snaha o prinavrátenie pôvodnej dôstojnosti objektu.

muze0001

Vybudované v rámci projektu s názvom " Aktívna turistika v pohraničí".

muze0003  muze0004

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

muze0002

muze0613