English    Deutsch

Obec Veľké Rovné - Vitajte v srdci Drotárie!

   
 Obecný úrad

Miestne organizácie, spolky a združenia

Telovýchovná jednota

ŠTART

Alojz Charbuliak
   
   

Poľovnícke združenie

KÝČERA

Ján Čvapek
   
   

Základná organizácia

SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Miroslav Doložinski
   
   

Miestny spolok

SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

Eva Pániková
   
   

MOTOTÍM

Veľké Rovné

Jozef Posluch
   
   

Miestna organizácia

MATICE SLOVENSKEJ

Mgr. Mária Slocíková
   
   

Folklórny súbor

ROVŇAN

Mgr. Mária Papánková
   
   
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Veľké Rovné

Jozef Žilinčár
   
   
Slovenský zväz záhradkárov Veľké Rovné

http://www.szzvr.szm.sk

Ing. Marta Košteková
   
   
   
   

 

   Úradné hodiny

   Starosta a prednosta

   Zastupiteľstvo, komisie

   Uzenesenia, nariadenia

   Oddelenie a tlačivá

   Rozpočet obce

   Projekty

 
 Obec

   Symboly obce

   Prehliadka obce

   Kalendárium

   Život obce

   Kultúra a tradície

   História a pamiatky

   Náučný chodník

   Múzeum, výstava

   Drotárstvo

   Turistika

   Fotogaléria

 

 Kontakt

   rovne@velkerovne.sk

 
 

  Školstvo a knižnica

  Zdravotné stredisko

  Farský úrad

  Cintorín

  Služby, odvoz odpadu

  Reštauračné zariadenia

  Organizácie a združenia

  Súkromní podnikatelia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Obec Velke Rovne    www.velkerovne.sk    All rights reserved