English    Deutsch

Obec Veľké Rovné - Vitajte v srdci Drotárie!

   
 Obecný úrad

Múzeum drotárie

„Múzeum drotárie“ je rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre obce Veľké Rovné do
pôvodného stavu na základe zachovanej dobovej fotografie je snaha o prinavrátenie pôvodnej dôstojnosti objektu.

 

   Úradné hodiny

   Starosta a prednosta

   Zastupiteľstvo, komisie

   Uzenesenia, nariadenia

   Oddelenia, tlačivá

   Infocentrum obce

   Rozvojové projekty

 
 Obec

   Symboly obce

   Prehliadka obce

   Kalendárium

   Život obce

   Kultúra a tradície

   História a pamiatky

   Náučný chodník

   Múzeum drotárie

     Kontakty a informácie
     Interiér, fotografie
     Exteriér, fotografie
     Slávnostné otvorenie
     Informačné tabule
     Vyhliadková veža

   Drotárstvo

   Turistika

   Fotogaléria

 

 Kontakt

   rovne@velkerovne.sk

 
 

  Školstvo a knižnica

  Zdravotné stredisko

  Farský úrad

  Cintorín

  Služby, odvoz odpadu

  Reštauračné zariadenia

  Organizácie a združenia

  Súkromní podnikatelia

 
 
 

 Vybudované v rámci projektu s názvom " Aktívna turistika v pohraničí".

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

  Copyright © Obec Velke Rovne    www.velkerovne.sk    All rights reserved    WebDesign PG